Prof. Dr. Bettina Sharada Bäumer

Email: baeumer.bettina@gmail.com

Samvidalaya

Abhinavagupta Research Library

N 1/66-F-12, Samne Ghat, Nagwa,

Kedareshvar Nagar, P.O. BHU

Varanasi (U.P.) 221 005

India